หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 15


1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี้ได้เรียนรู้ในการเข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำให้ได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างห้องเรียนชั้น ม.3 และ ม.1 ว่าแตกต่างกันอย่างไร ทั้งกระบวนการสอน การใช้จิตวิทยา กับนักเรียนทั้ง 2 วัย
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   มีนักเรียนชายบางคนที่เข้าห้องเรียนสาย และครูต้องตักเตือนอยู่บ่อยๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น