หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 16


สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 16 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี้ได้มีการจัดกิจกรรม วันวิชาการมัธยมศึกษา ทำให้ได้ทราบถึงขั้นตอนในการจัดกิจกรรมที่โรงเรียน และการนำนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนดี 
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการสั่งการบ้านและงานแก่นักเรียนมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ทำงานมาส่ง ซึ่งนักเรียนไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น