หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพุธ ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
    1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3/12  จำนวน 1 คาบ เวลา 11.40-12.30 น. เรื่องผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนดูภาพวัตถุที่หยุดนิ่ง และภาพที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ให้นักเรียนสรุปผลลัพธ์ของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
ผลการปฏิบัติงาน
    นักเรียนบางคนตั้งใจฟัง แต่บางคนพูดขณะสอน
ปัญหาและการแก้ไข
    นักเรียนคุยในขณะสอน ทำให้ควบคุมชั้นเรียนลำบาก
    
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น