หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.พบครูพี่เลี้ยงก่อนเข้าสอน
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 วันนี้ได้ทำความรู้จักกับนักเรียน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน จำนวน 9 กลุ่ม โดยการนับ 1-9 แล้วให้แต่ละกลุ่มอ่านบทเรียนเรื่อง แรงและชนิดของแรง จากนั้นก็ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปหน้าชั้น
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งได้ดี ทำให้การจัดการเรียนเสร็จตามเวลา 2 คาบ
ปัญหาและการแก้ไข
      -หนังสือที่ใช้สอนยังพร้อม ทำให้นักเรียนไม่มีหนังสือที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น