หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันเสาร์ ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
      1.พบรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
      2.รับลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      3.รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมหลักฐานการมอบตัว และเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
      งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย


วันอาทิตย์ ที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
      1.รับลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      2.รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมหลักฐานการมอบตัว และเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
      งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย


วันอังคาร ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
      1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
      2.ประชุมและเข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการปฏิบัติงาน
      งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย


วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
      1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
      2.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนนัดเข้าประชุมเกี่ยวกับปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้
      3.พบครูพี่เลี้ยง และทำความรู้จัก พร้อมรับตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ม.3/2,ม.3/4,ม.3/12)
      4.ครูได้พาไปดูบรรยากาศของห้องที่จะสอน และตรวจดูอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ต่างๆ ให้พร้อมก่อนสอนจริง
ผลการปฏิบัติงาน
      ได้พบครูพี่เลี้ยง และได้รับตารางสอน ได้ฝึกการใช้อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ก่อนการสอนจริง


วันศุกร์ ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
      1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
      2.พบครูพี่เลี้ยง
      3.เข้าห้องพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 พร้อมกับครูพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นคาบแรกของการสอน ได้ทำความรู้จักกับนักเรียน และบอกถึงเกณฑ์ในการตัดเกรด และข้อตกลงต่างๆในการเรียน
      4.เข้าห้องพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 พร้อมกับครูพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นคาบที่ 2 ของการสอนในวันนี้ ได้ทำความรู้จักกับนักเรียน และบอกถึงเกณฑ์ในการตัดเกรด และข้อตกลงต่างๆในการเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
     ได้ทำความรู้จักความคุ้นเคยกับนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้
      ทำให้เรามีความกล้ามากขึ้น
ปัญหาและการแก้ไข
      มีนักเรียนบางคนยังพูดคุยในขณะที่ครูพูด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น