หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
2.พบและควบคุมการเข้าของแถวนักเรียนที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
3.ศึกษาประวัติของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
4.เวลา 10.00 น. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 1 คาบ
5. เวลา 13.20-15.00 น. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 จำนวน 2 คาบ
ผลการปฏิบัติงาน
      จากการสอนนักเรียนทั้ง 2 ห้อง นักเรียนมีความร่วมมือดีในการจัดกิจกรรม เมื่อมีการกระตุ้นให้ตอบคำถามนักเรียนก็สามารถตอบ และแย่งกันตอบได้อย่างถูกต้อง
ปัญหาและการแก้ไข
      -        


วัน พฤหัสบดี ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
2. พบครูพี่เลี้ยง
3.ศึกษาประวัติของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
4.ศึกษาแผนผังโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ผลการปฏิบัติงาน
      จากการศึกษาประวัติและแผนผังโรงเรียนทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียน ตั้งแต่อดีตจนและการเปลี่ยนในระดับการศึกษา
ปัญหาและการแก้ไข
        -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น