หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน อังคาร ที่ 29  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
   1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
   2. พบครูพี่เลี้ยง
   3.เข้าสอนคาบที่ 3-4 สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 3/2 ทบทวนเรื่่องแรง ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 และให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ครูได้สาธิตการทดลองเรื่องการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ และให้นักเรียนร่วมทำการทดลอง
ผลการปฏิบัติงาน
    นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดีมาก
ปัญหา
     -  

วัน จันทร์ ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
   1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
   2. พบครูพี่เลี้ยง
   3.เข้าสอนคาบที่ 1-2 สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 3/4 ทบทวนเรื่่องแรง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิดและทำ mind map แลวออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
    นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดีมาก
ปัญหา
     -  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น